พบ 2 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) แท็ค: ท่าเทียบเรือ โครงสร้างพื้นฐาน สถิติคมนาคม

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลท่าเทียบเรือสะสมในประเทศ 23 recent views

    จำนวนท่าเทียบเรือในบัญชีสีขาว จำแนกตามจังหวัด และขนาด
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 ตุลาคม 2565
  • จำนวนท่าเทียบเรือ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 17 recent views

    จำนวนท่าเทียบเรือบริเวณแม่น้ำ คลอง และชายฝั่งทะเลในประเทศ จำแนกตามประเภทท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือโดยสารท่องเที่ยว ท่าเรือประมง ท่าเรือสินค้า และอื่น ๆ และสถานะการใช้งานท่าเรือ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 กันยายน 2565