พบ 3 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) แท็ค: ท่าเทียบเรือ ท่าเรือ

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลท่าเทียบเรือสะสมในประเทศ 17 recent views

  จำนวนท่าเทียบเรือในบัญชีสีขาว จำแนกตามจังหวัด และขนาด
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 ตุลาคม 2565
 • จำนวนท่าเทียบเรือ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 12 recent views

  จำนวนท่าเทียบเรือบริเวณแม่น้ำ คลอง และชายฝั่งทะเลในประเทศ จำแนกตามประเภทท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือโดยสารท่องเที่ยว ท่าเรือประมง ท่าเรือสินค้า และอื่น ๆ และสถานะการใช้งานท่าเรือ...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 กันยายน 2565
 • ข้อมูลท่าเทียบเรือภายในประเทศไทย 19 recent views

  ท่าเทียบเรือในประเทศไทย เป็นข้อมูลท่าเทียบเรือในประเทศไทย จำแนกตามจังหวัด ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ -Berth Name (ชื่อท่าเทียบเรือ) -Berth Number (รหัสท่าเทียบเรือ) -จังหวัด
  กรมเจ้าท่า 15 ตุลาคม 2563