ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 25 มีนาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 มีนาคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 25 ตุลาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 กรกฎาคม 2567