ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ application/vnd.ms-excel
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล DGA Open Government License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 16 ตุลาคม 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 ตุลาคม 2563