พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง สถิติคมนาคม หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) รูปแบบ: XLS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).