พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: สถิติคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน ท่าอากาศยาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).