พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ระบบราง รถไฟฟ้า ค่าโดยสาร หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า 5 recent views

    ข้อมูลอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
    กรมการขนส่งทางราง 1 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).