ไม่พบชุดข้อมูล

องค์กร: mot-ict แท็ค: รถจดทะเบียน จำนวนรถจดทะเบียน กลุ่มชุดข้อมูล: road หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).