• จำนวนรถจดทะเบียนสะสม 2067 total views 51 recent views

  จำนวนรถจดทะเบียนสะสม จำแนกตามประเภทรถ Number of Vehicle Registered in Thailand
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24 มิถุนายน 2567
 • สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ 3221 total views 99 recent views

  สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
  กรมการขนส่งทางบก 13 มิถุนายน 2567
 • สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ (รายปี) 674 total views 12 recent views

  สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยรถจดทะเบียนใหม่ หมายถึง 1. รถใหม่ที่ผลิตจากโรงงานภายในประเทศ...
  กรมการขนส่งทางบก 20 เมษายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).