พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ถนนทางด่วน ถนนทางหลวงชนบท กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: CSV XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).