พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: จำนวนผู้โดยสาร จำนวนเที่ยวบิน

กรองผลลัพธ์
  • ปริมาณการขนส่งทางอากาศ จำแนกตามประเภทการขนส่ง 21 recent views

    ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย จำนวนเที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสาร และปริมาณการขนส่งสินค้า ภายประเทศ/ระหว่างประเทศ จำแนกตามท่าอากาศยาน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 พฤศจิกายน 2564
  • สถิติการขนส่งทางอากาศ 26 recent views

    ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ รายเดือน ประกอบด้วย จำนวนเที่ยวบิน,จำนวนผู้โดยสาร,จำนวนสินค้า,จำนวนไปษณียภัณฑ์ เเยก ระหว่างประเทศ เเละ ภายในประเทศ
    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด 21 มิถุนายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).