พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: สถิติคมนาคม การขนส่งสินค้า ปริมาณการขนส่ง การขนส่ง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).