ไม่พบชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: DGA Open Government License กลุ่มชุดข้อมูล: road รูปแบบ: XLSX แท็ค: ถนนทางหลวงชนบท อุบัติเหตุ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).