พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: สถิติคมนาคม ท่าอากาศยาน โครงสร้างพื้นฐาน จำนวนท่าอากาศยาน

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนท่าอากาศยาน 10 recent views

    จำนวนท่าอากาศยาน จำแนกตามท่าอากาศยานภายในประเทศ และท่าอากาศยานนานาชาติ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 31 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).