พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่ง จำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง สถิติคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).