พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: บริษัท ขนส่ง จำกัด หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: รายการข้อมูลคมนาคม เส้นทางระหว่างจังหวัด หมายเลขการเดินรถ

กรองผลลัพธ์
  • ตารางเวลาเดินรถ บขส. 109 recent views

    ข้อมูลเส้นทางเดินรถ โดยระบุสถานีเดินรถ หมายเลขรถและเวลารถโดยสารที่วิ่งประจำวัน
    บริษัท ขนส่ง จำกัด 28 มิถุนายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).