พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: อุบัติเหตุทางถนน ถนนทางด่วน ถนนทางหลวงชนบท รูปแบบ: CSV กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).