ไม่พบชุดข้อมูล

องค์กร: mot-ict แท็ค: สถิติคมนาคม ความยาวแม่น้ำ โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มชุดข้อมูล: water หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).