• จำนวนยานพาหนะทางราง 775 total views 13 recent views

    ข้อมูลยานพาหนะทางราง โดยเป็นจำนวนหัวรถจักรรถไฟ/รถไฟฟ้า ตู้โดยสารรถไฟ/รถไฟฟ้า และตู้สินค้ารถไฟ ที่ใช้งานในแต่ละปี
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).