ไม่พบชุดข้อมูล

องค์กร: mot-ict รูปแบบ: XLS ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่มชุดข้อมูล: road แท็ค: ผู้ประกอบการขนส่ง ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).