พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมเจ้าท่า แท็ค: ทางแม่น้ำ ปริมาณการขนส่งสินค้า แม่น้ำ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).