พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมเจ้าท่า รูปแบบ: CSV แท็ค: แม่น้ำ การขนส่งสินค้าทางน้ำ เรือบรรทุกสินค้า

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).