พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมเจ้าท่า รูปแบบ: CSV แท็ค: การขนส่งสินค้าทางน้ำ แม่น้ำป่าสัก

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).