พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมเจ้าท่า กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) แท็ค: เรือบรรทุกสินค้า แม่น้ำเจ้าพระยา ขาล่อง แม่น้ำ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).