พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการขนส่งทางราง สัญญาอนุญาต: Open Data Common ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: รถไฟความเร็วสูง ทางคู่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).