พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการขนส่งทางราง รูปแบบ: XLSX ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: ทางสายใหม่ รถไฟความเร็วสูง ความคืบหน้าโครงการ รถไฟ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).