• ข้อมูลแผนแม่บทการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟในอนาคต 308 total views 6 recent views

  ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุง
  กรมการขนส่งทางราง 19 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ 397 total views 12 recent views

  ข้อมูลจุดตัดเป็นการระบุ/เก็บข้อมูลเป็น จำนวนรางที่จุดตัด ตำแหน่งเสาโทรเลขที่ ที่อยู่ พิกัด (GIS) สภาพและลักษณะกายภาพของจุดตัด เครื่องหมายจราจรบริเวณจุดตัด(ไม่/ไม่มี)...
  กรมการขนส่งทางราง 19 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลอุบัติเหตุของจุดตัดทางรถไฟ 273 total views 9 recent views

  ข้อมูลระบุเป็นจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และปีที่เกิดเหตุ พิกัดที่เกิดเหตุ(GIS) ประเภทเส้นทาง ตำแหน่งบริเวณสถานีที่ใกล้เคียง และหมายเลขขบวนรถไฟ
  กรมการขนส่งทางราง 19 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).