พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทางหลวง รูปแบบ: CSV แท็ค: ทางหลวง เส้นทาง ตอนควบคุม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).