พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการขนส่งทางบก รูปแบบ: XLSX แท็ค: ผู้โดยสารรถโดยสารระหว่างจังหวัด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).