พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการขนส่งทางบก รูปแบบ: XLSX XLS กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) แท็ค: ขนส่งทางบก

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).