พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แท็ค: จำนวนเที่ยวบินขาออก เที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนเที่ยวบินขาออก 2 recent views

    จำนวนเที่ยวบินขาออกตามประเภทการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ จำแนกตามท่าอากาศยาน
    สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 13 พฤศจิกายน 2563
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).