พบ 4 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กรมการขนส่งทางราง รูปแบบ: XLSX หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ความคืบหน้าโครงการ ทางคู่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).