• ปริมาณการขนส่งทางอากาศ 1585 total views 38 recent views

    ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย จำนวนเที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสาร และปริมาณการขนส่งสินค้า ภายประเทศ/ระหว่างประเทศ จำแนกตามท่าอากาศยาน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).