พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: XLSX CSV แท็ค: ท่าอากาศยาน สถิติคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนท่าอากาศยาน 10 recent views

    จำนวนท่าอากาศยาน จำแนกตามท่าอากาศยานภายในประเทศ และท่าอากาศยานนานาชาติ
    สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 20 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).