พบ 8 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: PDF JSON CSV แท็ค: เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ ปริมาณจราจรทางอากาศ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).