พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: CSV แท็ค: Bangkok FIR จำนวนเที่ยวบินขาออก เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).