พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: CSV แท็ค: ท่าอากาศยาน ใบอนุญาต

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ 3 recent views

    จำนวนใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินอากาศ จำแนกตามประเภทใบอนุญาต อาทิ ใบอนุญาตศิษย์การบิน (SPL) ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (ATPL) ใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน...
    กรมเจ้าท่า 20 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).