พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กลุ่มชุดข้อมูล: รายงานสถิติ (Statistics report) รูปแบบ: CSV แท็ค: Bangkok FIR จำนวนเที่ยวบินขาออก

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).