พบ 8 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ ปริมาณเที่ยวบิน รูปแบบ: PDF กลุ่มชุดข้อมูล: รายงานสถิติ (Statistics report) องค์กร: บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).