พบ 14 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified กลุ่มชุดข้อมูล: รายงานสถิติ (Statistics report) แท็ค: ปริมาณเที่ยวบิน Bangkok FIR

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).