พบ 14 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: CSV กลุ่มชุดข้อมูล: รายงานสถิติ (Statistics report) แท็ค: ปริมาณจราจรทางอากาศ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).