พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) แท็ค: เชื้อไวรัส

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).