พบ 3 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: โครงสร้างพื้นฐาน

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลท่าเทียบเรือ 9 recent views

  ข้อมูลท่าเทียบเรือในบัญชีสีขาว ( White List Berths ) ที่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 พฤศจิกายน 2564
 • สถานีรถไฟ 21 recent views

  ข้อมูลสถานีรถไฟ โดยมีรายละเอียดที่ตั้ง พร้อมพิกัด
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 พฤศจิกายน 2564
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร 5 recent views

  ข้อมูลสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยมีรายละเอียดที่ตั้ง พร้อมพิกัด
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).