พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: CSV ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ถนนทางหลวงชนบท อุบัติเหตุ ถนนทางด่วน อุบัติเหตุทางถนน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).