พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: DGA Open Government License แท็ค: สถิติคมนาคม จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง จำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).