ไม่พบชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: DGA Open Government License รูปแบบ: XLSX กลุ่มชุดข้อมูล: road ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ถนนทางหลวงชนบท

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).