พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: DGA Open Government License รูปแบบ: XLSX กลุ่มชุดข้อมูล: ทางอากาศ (Air)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).