พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: DGA Open Government License ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: สถิติคมนาคม การขนส่งสินค้าทางเรือ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).