พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: โครงสร้างพื้นฐาน แม่น้ำ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).