• ระยะทางแม่น้ำและคลองในประเทศ 956 total views 31 recent views

    ข้อมูลระยะทางแม่น้ำ/ลำคลองในประเทศไทย
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 มิถุนายน 2567
  • จำนวนท่าเทียบเรือ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 723 total views 12 recent views

    จำนวนท่าเทียบเรือบริเวณแม่น้ำ คลอง และชายฝั่งทะเลในประเทศ จำแนกตามประเภทท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือโดยสารท่องเที่ยว ท่าเรือประมง ท่าเรือสินค้า และอื่น ๆ และสถานะการใช้งานท่าเรือ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).